Hukuk Günlüğü – COVİD-19 Yasası ve Rekabet Hukuku

Posta tarihi: 19.04.2020

Covid-19 salgını ile ülkemizde ortaya çıkabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek amacıyla 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun iş hukuku, mücbir sebep halleri gibi konuların yanında perakende ticarete ilişkin de önemli değişikleri beraberinde getirmiştir. İşbu yazıda, 7244 sayılı Kanun’un 13 ve 14. Maddeleri ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen maddeler incelenerek, ilgili maddelerin rekabet hukukuyla ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.

Covid-19 salgını sonrasında ülkemizde kabul edilen 7244 Sayılı Yasa’nın perakende ticarete olan etkileri ve rekabet hukuku ile ilişkisini anlatan yazımızın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Tıklayınız.

Bu gönderiyi paylaş