Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabete aykırı davranışlar, hâkim durumun kötüye kullanılması hallerinde ve Kartellerde danışmanlık, şikayet ve savunma hizmetleri ile birleşme ve devralmalar, dağıtım, bayilik ve distribütörlük anlaşmaları, teknoloji transferi uygulamaları konularında izinler, ve muafiyetler alınması konuları da dahil olmak üzere rekabet hukukunun her alanında hizmet vermekteyiz.

Müvekkillerimizi yerinde inceleme, soruşturma ve sektör araştırmalarında, Rekabet Kurulu nezdindeki sözlü ve yazılı savunmalar sırasında ve Rekabet Kurulu’nun kararları hakkında idari yargılama süreçlerinde temsil etmekteyiz. Bunun yanı sıra müvekkillerimize rekabet hukukunun her alanı ile ilgili workshop’lar, uyumluluk denetimleri ve eğitimler sunmakta ve uygulamaktayız.

Referanslarımız ve daha fazla detay için [email protected] adresine başvurabilirsiniz.