Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Förde Law Office, ihtilaf çözümü de dahil olmak üzere fikri mülkiyetle ilgili çok çeşitli yasal hizmetler sunmaktadır. Förde Law Office, müvekkillerine, haksız rekabet, sahtecilik, telif hakları, ticari markalar, ticari isimler, alan adları, ihlaller, veri tabanları, kitle iletişim araçları, reklam, tüketici koruma ve gümrük ele geçirmeleri ile ilgili konularda yardımcı olmaktadır.

Ofisimiz ayrıca, Türk Patent ve Marka Ofisi’nden önce fikri mülkiyet başvurularını ve kayıt işlemlerini hazırlamaktadır.

İş hukukunda ve fikri mülkiyet hukukunda lisans sözleşmelerinin önemini göz önünde bulunduran Förde Law Office, müvekkillerine, her türlü lisans sözleşmesinin hazırlanması, gözden geçirilmesi, yeniden yapılandırılması ve müzakere edilmesi konularında yardımcı olmaktadır.

Durum tespiti ve denetimi ile ilgili olarak Förde Law Office, fikri mülkiyet haklarını, üretim ve teknoloji transferlerini içeren lisans sözleşmelerinin tasfiyesini ve kaydını Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde yürütür.

Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm hizmetlerine ek olarak, Ofisimiz, Türkiye’deki yerel mahkemelerin tüm düzeylerinde fikri mülkiyet hukuku meseleleri davalarında yaşanmaktadır.

Referanslarımız ve daha fazla detay için [email protected] adresine başvurabilirsiniz.