Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Türkiye’de sigortacılık sektörüne ilişkin idari düzenlemelerin yanı sıra sigortacılık faaliyetlerinin operasyonel ve sözleşmesel boyutlarına ilişkin olarak, ulusal ve uluslararası sigorta ve reasürans şirketlerine danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.Regülatif alanda özellikle, şirket kuruluşu, hisse edinimleri, birleşme ve devirler, esas sözleşme değişiklikleri, şirket iç tüzük ve yönergelerinin düzenlenmesi hususları olmak üzere, yerel ve yabancı sigorta ve reasürans şirketlerine, faaliyetlerinin Türk Sigorta Hukuku düzenlemelerine uyumu konusunda hukuki destek sağlamaktayız.

Sigorta poliçelerine ilişkin hizmetlerimiz özellikle, Banker’s Blanket Bond poliçeleri, inşaat sigortası poliçeleri, makine kırılma sigorta poliçeleri, montaj sigortası poliçeleri, yangın sigortası poliçeleri, ferdi kaza sigortası poliçeleri ile işveren sorumluluk, yönetici sorumluluk poliçeleri dâhil, muhtelif üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçelerinden doğan ihtilaflar ile ilgili olarak danışmanlık ve temsil hizmetlerini içermektedir. Bu çerçevedeki hizmetlerimiz, söz konusu poliçe hükümlerinin Türk Hukuku’na uygun hale getirilerek yerelleştirilmesini de kapsar.

Büromuz, Müvekkillerimizin mahkemelere yansıyan karmaşık sigorta ve reasürans uyuşmazlıklarında avukatlık hizmeti vermenin yanı sıra, hasar yönetim hizmetleri çerçevesinde sigortalı veya sedan şirketlerin, adli, idari ve ceza davalarının takibi, sigorta ve reasürans ihtilaflarının sulh veya alternatif ihtilaf çözüm yolları ile halline yönelik müzakere ve aracılık hizmetleri de vermektedir.

Referanslarımız ve daha fazla detay için [email protected] adresine başvurabilirsiniz.