İş Hukuku

İş Hukuku

İş hukukunun her alanında özellikle de iş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi, yabancı çalışanlar konusunda temsil ve danışmanlık, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, iş kazalarından dolayı sorumluluk, rücu talepleri, çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları, kıdem ve ihbar tazminatları hususlarını kapsamaktadır.

Ofisimiz hem işveren hemde çalışan için İş güvencesi ve fesih hususlarında görüş vermekte, işletmelerin yeniden organizasyonu ve yeniden yapılandırılması, fesih ve dava süreci yönetimi ve takibi, ibra sözleşmelerinin hazırlanması ve toplu iş sözleşmesi müzakereleri de dâhil olmak üzere muhtelif hususlarda danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

İşveren şirketleri ve üst düzey yöneticileri her türlü iş hukuku ihtilafı ile ilgili sulh müzakerelerinde ve yargı mercilerinde temsil etmekte ve savunmaktayız.

Referanslarımız ve daha fazla detay için [email protected] adresine başvurabilirsiniz.